Jak probíhá servis PC

Návštěva u zákazníka

Pokud je to možné, snažíme se provést opravu přímo na místě. Pokud zjistím, že nelze opravu PC (servis počítače) provést přímo na místě, např. je třeba zakoupit nějaký náhradní díl, domluvím s vámi další postup s ohledem na co nejrychlejší vyřešení problému.

Zákazník doručí počítač na mou adresu

Tato volba je vhodná pokud je předem jisté, že opravu PC nebude možné udělat na místě a zákazník nechce platit cestovní náklady technika.

Vzdálená správa

Pouze pro stálé zákazníky, různé úpravy nastavení apod.

Servis probíhá především dle dohody se zákazníkem.